KKPs ondskap

Kommunistpartiets ondskap truer en hel verden

 

Siden Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) overtok Kina, har hundretalls millioner mennesker lidd under dets uendelige bedrag og brutalitet.

 

Koronaviruset: KKP skjulte fakta. Folk dør.

Januar 2020

Pandemien kunne kanskje ha vært forhindret – i alle fall sterkt redusert – om KKP ikke hadde skjult fakta. Det tok måneder for KKP å innrømme alvoret med koronaviruset. Denne lange tiden er trolig en viktig årsak til omfanget av den globale pandemien.

 

Den store nedstengningen - Redning eller ondskap?

Januar 2020

Tvungen karantene har ført til utallige humanitære tragedier. Mange kinesere ble tatt til isolasjonssentre med elendige sanitære forhold og andre ble låst inne i sine boliger av politiet.

 

Global smitte

September 2020

Globalt er det nå bekreftet at over 25 millioner er smittet og nær 860 tusen er døde på grunn av Koronaviruset. Smitten er fortsatt på oppadgående, og det advares om en ny bølge. KKP er fortsatt ikke åpen om viruset.

 

Ny bølge i Beijing

Juni 2020

Har ikke KKP skrytt av hvordan de med suksess har bekjempet Korona-viruset med vitenskapelig og "avansert" kommunistisk metodikk? Da var det allerede begynnende tegn til en ny bølge i Beijing, og det er senere rapportert om flere. Uavhengige reportere og varslere blir straffet og tvunget til taushet, og det er tvilsomt om verden vil få høre om den virkelige situasjonen.

 

Hong Kong - Slutten på "Ett land, to systemer"
Juni 2020
KKP lovet at Hong Kong skulle ha 50 års selvstyre etter overleveringen fra Storbritannia i 1997. Løftet blir ikke holdt. Den 3. juni innførte KKP en nasjonal sikkerhetslov for Hong Kong som kriminaliserer "undergraving, løsrivelse, terrorisme og samarbeid med fremmed stat" - med strafferamme opptil livsvarig fengsel. Loven er blitt bredt fordømt av folk og ledere verden over, og blir sett på som et dødsstøt for Hong Kong.


Global infiltrasjon - KKPs imperialisme
September 2013
Kina tilbyr «hjelp» til 68 land om å bygge transport-infrastruktur (“Belt and Road Initiative”). De som aksepterer, vil alle komme i gjeld til KKP – som så vil sikre seg verdifulle ressurser som sjeldne jordartsmetaller, mineraler, osv. Ved å innføre ”imperialisme med kinesiske kjennetegn” vil de skaffe seg regional og global dominans.


Huawei og 5G
5G er mer enn et superraskt mobilt bredbånd. Hvis Huawei blir leverandør, vil det være enkelt for KKP å overvåke alles aktiviteter online. Dette kan bety at "storebror ser oss" på et helt nytt nivå.


Konfucius Institutt eller KKP Skole?
2004 -
Nei, dette handler ikke om å lære ut tradisjonell visdom av Konfucius. Derimot at utenlandske studenter får opplæring i kinesisk – godt blandet med KKP’s propaganda. I 2019 var det 530 Konfucius-institutter i land på seks kontinenter. KKP hadde som mål å etablere 1000 Konfucius-institutter innen 2020. Heldigvis har mange i den vestlige verden begynt å forstå hva som skjer; de har lagt ned instituttene og avsluttet samarbeidet.


Forfulgt for sitt livssyn - Forfølgelse av Falun Gong
1999 –
Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en fredelig, åndelig praksis der utøverne lever etter verdiene "Sannhet, Medfølelse og Toleranse". Med sine gode effekter for sinn og kropp, hadde rundt 100 millioner mennesker i 1999 sluttet seg til meditasjonspraksisen i Kina. Daværende diktator Jiang Zemin anså dette som en trussel og satte i gang en kampanje for å utrydde Falun Gong. Millioner av utøvere ble offer for arrestasjoner, tvangsarbeid, omskolering, tortur, drap - til og med tvungen organhøsting fra levende utøvere – for transplantasjoner for profitt i offentlige sykehus. Forfølgelsen og overgrepene pågår fortsatt.


Tvungen organhøsting
2000 –
KKP tar organer også fra andre samvittighetsfanger. Organhøstingen er en måte for KKP å utrydde sine «fiender» - samtidig som organturismen er en ekstremt lønnsom virksomhet. Ofrene er primært Falun Gong-utøvere - som anses å ha meget god helse. Tibetanere, uighurer, uavhengige kristne, politiske dissidenter og andre er også blant ofrene. Det er anslått at siden år 2000 er over en million mennesker drept for sine organer i Kina.


Krenkede rettigheter
KKP er basert på en ideologi med sterk undertrykking av politiske og sivile rettigheter – som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet med mer. Kommunisme forbyr åndelig tro og ødelegger menneskelig moral. Gjennom sitt styre har KKP ødelagt utallige templer og klostre og arrestert troende i alle religioner.


Terror og vold - Kulturrevolusjonen
1966 – 1976
Maos røde-gardister ble indoktrinert med et oppdrag om å "ødelegge den gamle verden" og "etablere en ny verden". Med slike "edle" ambisjoner ble fiender av KKP offentlig henrettet, torturert og brutalt krenket. De kunne være deres naboer, tidligere lærere eller til og med foreldre. Kulturrevolusjonen berørte flere hundre millioner mennesker og ti-talls millioner liv gikk tapt. Skaden var likevel ikke begrenset til fysiske drap. Ved å krenke tradisjonell, kinesisk moral ble nasjonens sjel revet i stykker og dens 5000-årige storslagne kultur ødelagt.


Ettbarns-politikk
1979 - 2015
KKP kontrollerer alle aspekter av livet, også befolkningstilveksten. Fire hundre millioner fødsler er blitt "forhindret". Par ble straffet og bøtelagt hvis de fikk mer enn ett barn. Flere kvinner ble tvunget til å abortere, og utallige babyer ble drept før - noen også rett etter at de var født.


Massakren på Den himmelske freds plass
1989
Studentene trodde at Kommunistpartiet viste tegn til å bli mer åpent og mindre korrupt. Uten noen intensjon om å styrte KKP dro studentene fredelig til Den himmelske freds plass med bannere for demokrati. De ble imidlertid møtt av tropper, stridsvogner og våpen, og mange unge ble drept i et blodbad. KKP’s vold knuste de unges håp – åpenheten gjaldt nok bare for økonomien.


Ta avstand fra KKP – signer petisjon her!


Se dokumentarfilmer om KKPs ondskap her!

 


Tilbake til forsiden