Forsiden

"En form for ondskap aldri før sett på vår klode"

I 2006 ble det avslørt at organer tas i stor skala, primært fra uvillige Falun Gong-utøvere, men også fra andre samvittighetsfanger som; uighurer, tibetanere og uavhengige kristne. Organene brukes til transplantasjoner og tas "på bestilling, for profitt" i offentlige kinesiske sykehus. Hundretusener er drept og fratatt organer som hjerte, lunger, lever, nyrer og hornhinner.


Uskyldige mennesker verden over er uvitende blitt medskyldige i disse forbrytelsene. Pasienter som blir lovet friske organer iløpet av få uker, reiser til Kina for transplantasjoner. 


Mange kinesiske kirurger har fått transplatasjons-utdanning i utenlandske sykehus og deres kunnskap brukes nå til å ta organer fra samvittighetsfanger i Kina.


2023: Overgrepene fortsetter...

Tvungen organhøsting og organturisme

Ivaretakelse av menneskehetens umistelige rettigheter
Sett stopp for en av de verste grusomheten i dette århundret:
Tvungen organhøsting fra levende fanger for profitt

Verdenserklæring om bekjempelse og forebygging av tvungen organhøsting

"Tibetanere, uigurer, Falun Gong-utøvere og flere minoritetsgrupper drepes for sine organer i Kina. Denne forbrytelsen med høsting av organer har foregått i Kina i over 20 år. Flere og flere står nå fram verden over og tar et oppgjør med denne grove krenkelsen av menneskerettigheter.


I juni 2019 avsa det uavhengige China Tribunal i London, ved formann Sir Geoffrey Nice QC, sin endelige dom om tvungen organhøsting i Kina. Tribunalet fant at Det kinesiske kommunistpartiet var skyldig i forbrytelser mot menneskeheten - da det med tvang og for profitt tas organer fra fanger for salg og transplantasjoner i offentlige sykehus."  

Kommunistpartiets ondskap truer en hel verden

Siden Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) overtok Kina, har hundretalls millioner mennesker lidd under dets uendelige bedrag og brutalitet. Les mer om KKPs overgrep på vår tidslinje her.

Aktuelt

Les vår webflyer her


Se dokumentarfilmer her


Hva er Falun Gong?

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en meditasjons- og kultiveringsmetode hvor man lever etter de universelle verdiene sannhet, medfølelse og toleranse i hverdagen. Kultivering betyr å forbedre seg som menneske: gjøre for andre, bli fri fra begjær og leve etter Falun Gongs verdier. Les mer her.

Hvorfor forfølgelsen?

Kinas tidligere statssjef, Jiang Zemin, tok Falun Gongs enorme popularitet som en trussel både mot egen maktposisjon, mot Det kinesiske kommunistpartiet og landets stabilitet. Og beordret derfor Falun Gong "utryddet iløpet av 3 måneder", ved å "ødelegge deres rykte, ødelegge dem finansielt og ødelegge dem fysisk".

I norske medier

TV2: SJOKKRAPPORT OM DØDELIG MILLIARD-INDUSTRI: (2017)

– Kina tvangsfjerner organer fra 60.000 mennesker hvert år. Les mer her.

NRK: - Stjeler organer fra fanger (2006)

En ny kanadisk rapport anklager kinesiske myndigheter for å tvangsfjerne organer fra arresterte Falun Gong-tilhengere.

Les mer her.

Falun Gong og øyenvitnenes historier

De siste 20 årene har mllioner av Falun Gong-tilhengere blitt arrestert, torturert og til med drept. Mange Falun Gong-tilhengere har måttet flykte fra Kina til andre land, også til Norge. Les mer her.

Menneskerettigheter

Anastastia Lin en kinesisk-kanadisk skuespiller reiser rundt med Oslo Freedom Forum og snakker om Kinas mangel på religiøs frihet og forfølgelse av religiøse minoriteter. Se talene her.

FALUN GONG: HISTORIEN INGEN VILLE FORTELLE (2001)

Elektrosjokk, isolat, overvåkning og tvang. - Men den virkelige torturen er at verden overser overgrepene! Les mer her.

Lover mot organhøsting

Basert på EU-direktiv om organhandel har Stortinget oppdatert transplantasjonsloven (§23, §23a og §23b) og ratifisert direktivet som forbyr alt kjøp og salg av organer, også internasjonalt, såkalt "organturisme". Økte straffer for brudd på bestemmelsene i lovgivningen har også blitt gjennomført.


I loven heter det at "Behovet for organtransplantasjon og mulighetene for å gjennomføre transplantasjonsbehandling er atskillig større enn tilgangen på menneskelige organer. Denne situasjonen gir et marked for handel med menneskelige organer. Ulovlig organhandel er uttak og innsetting av organer som skjer utenfor det nasjonale transplantasjonssystemet eller i strid med vesentlige prinsipper i den nasjonale transplantasjonslovgivningen."

Les loven her.


Les Prop. 89 L her. Les Prop. 90 S her.


I tillegg til Norge, har seksten andre land, blant dem Storbritannia og Spania, undertegnet konvensjonen for å bekjempe handel med menneskelige organer. Les hele saken her.

Internasjonale resolusjoner

I desember 2013 vedtok EU-parlamentet en resolusjon mot Kinas menneskerettighetsbrudd. Les resolusjonen her.

Over ett tiår etter at bevisene fra et av historiens groveste og mest ekstraordinære menneskerettighetsbrudd dukket opp, har kongressen i USA vedtatt en resolusjon om saken. (2015)

Les resolusjonen her.


Relaterte nyheter

Aftenposten:

Kina bygger omskoleringsleirer med piggtråd og vakttårn. Omir Bekali sier han måtte refse seg selv i åtte måneder bak murene.

Les mer her.

The Guardian:

Menneskerettighetsorganisasjoner ønsker å stanse "BODY WORLDS" utstillingen grunnet frykt for at de bruker henrettede fanger. Les mer her. (engelsk)

Thorbjørn Færøvik:

Trist, men sant: Kina truer våre verdier.

Les mer her.

Relaterte nettsider


Nettverk for menneskerettigheter i Kina

Facebook: MRiKina

Kontakt oss på: info@mrikina.no