Hva er Falun Gong?

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en qigong- og kultiverings- metode med fire stående øvelser og en sittende meditasjon, basert på eldgammel lære og tilpasset en moderne livsstil. Kultivering betyr å forbedre seg som menneske; gjøre for andre, heve sin moral og leve etter Falun Gongs universelle verdier:

Sannhet    Medfølelse    Toleranse

Utøverne veiledes gjennom bøker og forelesninger, og kan gjennom vansker og kontroverser i hverdagen gi slipp på dårlige sider som misunnelse, sjalusi, grådighet og egoisme.

Falun Gong ble introdusert i 1992 av grunnleggeren Li Hongzhi og ble på kort tid den største og mest anerkjente qigong-metoden i Kina. Mange forteller at Falun Gong har gitt dem mer energi, bedre helse, økt velvære og større forståelse om seg selv og livet på et dypere plan.

Takket være gode resultater for helse og relasjoner spredte Falun Gong seg raskt. Tusener av Falun Gong-utøvere samlet seg daglig til meditasjon i parker og andre steder. Antall utøvere økte og i 1998, bare 6 år etter at metoden ble introdusert, var det etter offisielle tall mer enn 70 millioner utøvere i Kina. Metoden fikk mange utmerkelser, stor anerkjennelse på helsemesser og positiv omtale av myndighetene i Kina.

Falun Gong utøves i dag i over 100 land og har også utenfor Kina fått utmerkelser for positive effekter for både individ og samfunn.

Mer info om Falun Gong:  www.FalunGong.no

Hvorfor blir Falun Gong forfulgt?

Kinas tidligere statssjef, Jiang Zemin, tok Falun Gongs enorme popularitet i alle samfunnslag som en trussel mot egen maktposisjon og mot Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). I juni 1999 opprettet han det Gestapo-lignende 610-kontoret for å “utrydde Falun Gong på tre måneder” ved ”å ødelegge deres rykte, ødelegge dem finansielt og ødelegge dem fysisk”. Forbudet trådte i kraft og forfølgelsen av Falun Gong startet i juli samme år.

Partiet brukte, da som nå, hele sitt propaganda-apparat til å spre løgner og fabrikkere historier for å sverte Falun Gong. De kinesiske ambassadene brakte propagandaen videre til bl.a. politikere, organisasjoner og næringsliv i Norge og resten av verden.

Hvorfor blir Falun Gong forfulgt?

Kinas tidligere statssjef, Jiang Zemin, tok Falun Gongs enorme popularitet i alle samfunnslag som en trussel mot egen maktposisjon og mot Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). I juni 1999 opprettet han det Gestapo-lignende 610-kontoret for å “utrydde Falun Gong på tre måneder” ved ”å ødelegge deres rykte, ødelegge dem finansielt og ødelegge dem fysisk”. Forbudet trådte i kraft og forfølgelsen av Falun Gong startet i juli samme år.

Partiet brukte, da som nå, hele sitt propaganda-apparat til å spre løgner og fabrikkere historier for å sverte Falun Gong. De kinesiske ambassadene brakte propagandaen videre til bl.a. politikere, organisasjoner og næringsliv i Norge og resten av verden.

Brutal og systematisk forfølgelse

Forfølgelsen foregår overalt i det kinesiske samfunnet. Millioner av utøvere fratas sine borgerrettigheter og holdes i fengsler, mentalsykehus, tvangsarbeids- og omskoleringsleirer uten lov og dom. Deres eiendeler beslaglegges og de, så vel som deres barn og familie, mister jobben eller blir utelukket fra skoler og universiteter.

Utøvere som ikke gir opp sin tro, blir utsatt for hjernevask, mental og fysisk tortur, så som elektrosjokk, også mot intime kroppsdeler, skålding, forfrysning, søvnmangel og annen systematisk mishandling. Kvinner utsettes også for voldtekt og tvungen abort. Kriminelle innsatte får belønning for å mishandle Falun Gong-utøvere.

Millioner av utøvere er arrestert og torturert fordi de mediterer og lever etter gode verdier. Tusener er torturert til døde - over 4.000 dødsfall etter tortur er dokumentert i detalj.

Organer tas fra levende mennesker

I 2006 ble det avslørt at organer ble tatt i stor skala fra levende Falun Gong-utøvere – senere også fra andre grupper av samvittighetsfanger – for transplantasjoner «på bestilling for profitt» i offentlige kinesiske sykehus.

Ofrene blir drept ved behov for matchende organer, og tusener er fratatt organer som hjerte, lunger, lever, nyrer og hornhinner. Kundene er velstående kinesere og utlendinger – så kalt organturister.

Tvungen organhøsting ble opprinnelig innført av tidligere statssjef Jiang Zemin for å dekke kostnader til forfølgelse og fengsling av million-talls Falun Gong-utøvere i fangenskap (Ref Freedom House).

EU-Parlamentet har krevd tiltak for at dette skal opphøre. Det samme har flere andre gjort, bl a Kongressen i USA og Parlamentet i Canada. Norge oppdaterte i 2017 Lov om organtransplantasjoner med bestemmelser som hindrer «organturisme» utenlands.

Avsløringene ble kjent etter uavhengig gransking. De to canadierne, tidligere parlamentsmedlem og statssekretær David Kilgour og menneskerettsadvokat David Matas, bekreftet i sin rapport i 2006 at organer tas fra levende Falun Gong-utøvere i Kina.

Journalist Ethan Gutmann utga i 2014 boken «The Slaughter» med fakta om den makabre praksisen der organer tas i internerings- og dødsleirer fra arresterte dissidenter for transplantasjoner, spesielt fra utøvere av Falun Gong. Sammen publiserte han, Kilgour og Matas i 2016 den oppdaterte rapporten «Human Harvest/The Slaughter».

Organturisme til Kina

Pasienter, som blir lovet friske organer i løpet av få uker, reiser godtroende til Kina for transplantasjoner - selv om de kan ha fått vite at organene kommer fra samvittighetsfanger, primært fra Falun Gong-utøvere - som er kjent for sin sunne livsstil og derved også sine ”gode organer”. Dette var i lang tid den nesten eneste kilden til organer for salg i offentlige sykehus. Organer ble også tatt fra tibetanere - etter hvert også fra uighurer - og fra straffanger.

Uskyldige mennesker verden over reiser til Kina for nye organer - uvitende om disse forbrytelsene i statlig regi.

Mange kinesiske kirurger har fått transplantasjonsutdanning i utenlandske sykehus og bruker nå sin kunnskap bl. a. til å ta organer fra levende samvittighetsfanger i Kina.

"form for ondskap aldri sett på vår klode

Ugjerningene må opphøre!

Vi bringer denne forferdelige situasjonen frem i lyset og stoler på at gode mennesker verden over – når de blir klar over dette – vil motsette seg disse grusomme og ufattelige forbrytelsene.

Vi håper og tror at økt oppmerksomhet vil stoppe denne dypt uetiske virksomheten - som nå er direkte lovstridig for borgere i stadig flere land.

The China Tribunal

Dette tribunalet er en ikke-statlig folkedomstol som i London år 2020 utredet anklagene om Det kinesiske kommunistpartiets tvungne organhøsting fra samvittighetsfanger i Kina. Tribunalets leder, Sir Geoffrey Nice, som også ledet The International Criminal Tribunal for det tidligere Jugoslavia, kaller det kinesiske regimets organrøverier ”en forbrytelse mot menneskeheten”.

Det er bekreftet at i første rekke Falun Gong-utøvere, men etterhvert også tibetanere, uigurer og andre samvittighetsfanger har vært ofre for organrøverier i stor skala i Kina siden tidlig på 2000-tallet - da Falun Gong ble forbudt og forfølgelsen startet.

Internasjonale initiativ

2022: EU-parlamentet vedtok en ny resolusjon som ga uttrykk for ”alvorlige bekymringer” om det kinesiske regimets pågående tvangshøsting av organer. Samtidig oppfordres medlemslandene til offentlig å fordømme overgrepene. 2013 ble det vedtatt en resolusjon som oppfordrer Kina til omgående å avslutte sin uetiske praksis for anskaffelse av organer. Fulgt opp i 2016 der de krevde uavhengige undersøkelser av organhøstingen i Kina.

2017: Norge har ratifisert et Europaråds-direktiv om organtransplantasjoner. Stortinget har oppdatert transplanta-sjonsloven, som nå også forbyr kjøp og salg av organer i utlandet, noe som hindrer «organturisme».

2016: Kongressen i USA krever at kinesiske myndigheter skal slutte å ta organer uten samtykke fra samvittighetsfanger, hovedsakelig fra Falun Gong-utøvere, men også fra kristne, tibetanere og uigurer samt at de skal avslutte forfølgelsen av Falun Gong. H.Res.343

Lover mot organturisme: Israel, Spania, Italia, Taiwan og Norge har alle vedtatt lover som forbyr internasjonal organhandel, herunder organturisme til Kina.

House Special report: The Battle for China’s Spirit

https://freedomhouse.org/report/china-religious-freedom

https://endtransplantabuse.org/an-update/

Du kan hjelpe


  • Se dokumentarfilmer
  • Signer petisjon
  • Informer andre!

Falun Gong Norge, Norsk forening for Falun Dafa, Org.nr 984 238 843

www.FalunDafa.no, info@falundafa.no

World Summit

Tema for dette globale toppmøtet i september 2021 var å bekjempe og forhindre tvungen organhøsting, og det ble arrangert av fem NGO´er i USA, Europa, Taiwan, Japan og Korea. Møtet ville eksponere og hindre uetisk organhøsting og fremme medisinsk etikk og grunnleggende menneskerettigheter. Toppmøtet samlet politikere samt eksperter innen medisin, juss, offentlig forvaltning og media for å avsløre fakta om disse forbrytelsene samt diskutere hva verdenssamfunnet kan gjøre for å stoppe dem.

Toppmøtet er en serie på seks webinarer som viser hvordan tvungen organhøsting påvirker samfunnet. Lege-standens ed om ikke å skade er blitt ofret for profitt, karriere og politiske mål. Politikere og beslutningstakere dras mellom velferden for sine velgere og særinteresser. Mange nyhetsmedier har bøyd seg for KKP og unnlatt å rapportere fakta om disse grusomhetene. Noen har etter press fra KKP publisert betalt propaganda. Verdenssamfunnet holdes uvitende og kan slik fremstå som medskyldig. Juriststanden bes særskilt om å bidra til at disse uakseptable forbrytelsene mot menneskeheten vil opphøre.

På slutten av det globale toppmøtet lanserte arrangørene «en Universell erklæring» om å bekjempe og forhindre tvungen organhøsting - samt en appell til verdenssamfunnet om å støtte innsatsen for å stoppe organplyndringen i regi av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP).

https://worldsummitcpfoh.info

Universal Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting - UDCPFOH.

Erklæringen appellerer til et tett internasjonalt samarbeid om å «bekjempe og forhindre Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) tvangshøsting av organer, ved å kriminalisere og straffeforfølge tvungen organhøsting, både nasjonalt og internasjonalt».

https://universaldeclarationcpfoh.net

Se dokumentarfilmer på MriKina.no

Medisinsk Folkemord (2018)

Skjult massemord i Kinas organtransplantasjons-industri.

Basert på over ti års forskning avslører denne filmen den virkelige kilden for organene.

Se filmen her

Harvested Alive - 10 Years of Investigations (2017)

“Jeg er lege og har brukt 30 år på å hjelpe og redde pasienter. Jeg trodde aldri at jeg ville tilbringe 10 år av mitt liv til å undersøke hvordan leger dreper uskyldige mennesker.”

Se filmen her

Hard to believe (2016)

Det er vanskelig å tro at leger kan drepe for profitt- og enda vanskeligere å forstå hvorfor media ikke undersøker dette. Se den prisbelønnede dokumentaren om hvorfor verden ignorerer Kinas massesalg av menneskelige organer.

Se filmen her

🔝